• darkblurbg
  • slidebg1

Peuteropvang

Een vliegende start!
  • Van 2 tot 4 jaar
  • 2, 3 of 4 dagdelen 
In onze peuteropvang in Kerkrade krijgt uw peuter volop ontwikkelingsmogelijkheden! Jonge kinderen leren door te spelen. Ze willen graag groot zijn en bij ‘ de-grote-mensen-wereld’ horen. Dat is hun motief om te leren.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Wenst u wat extra begeleiding voor uw peuter? Dan is uw kind van harte welkom in de peuteropvang waar VVE wordt aangeboden. Met de ontwikkelingsgerichte methodieken ‘ Piramide’ en ‘ Speelplezier’ is er veel aandacht voor spelactiviteiten, taalontwikkeling en thema’s die aansluiten op de belevingswereld van peuters. En wanneer uw peuter uiteindelijk naar de basisschool gaat, zal het ook in de eerste twee jaar van de basisschool volgens deze methodieken begeleidt worden. Dat is duidelijk en prettig. Zo maakt uw peuter een vliegende start!

Paar uur per week

Bij een peuteropvang komt uw kind als het twee jaar is twee dagdelen per week van 2,5 uur. Heeft u een verwijzing vanuit het consultatiebureau dan kan uw kind vanaf 2,5 jaar mits er plaats is vier dagdelen per week komen. Dit is afhankelijk van eventuele taalachterstanden. De twee extra dagdelen worden gefinancierd door de Gemeente Kerkrade. Alle groepen bestaan uit maximaal 16 kinderen en worden begeleid door twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers.
Op alle plaatsingen zijn de algemene voorwaarden van de peuteropvang van toepassing.

Locaties

Kinder Opvang Kerkrade/Parkstad beschikt over vijf peuteropvang locaties inclusief de dependances verspreid over Kerkrade:
- Peuteropvang Hummelhof
- Peuteropvang Rakkertjes
- Peuteropvang Spoorzoeker
- Peuteropvang Steltloper
- Peuteropvang Woelwaters

Wat kost de peuteropvang?

Als u niet werkt of studeert, dan betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage (zie onderstaande tabel). Bent u wel werkend of studerend, dan betaalt u het speciale peutertarief, waarover kinderopvangtoeslag aangevraagd kan worden via belastingdienst toeslagen. Zo wordt kinderopvang heel aantrekkelijk. Zeker als u weet dat we ons richten op taalstimulering. Heeft u een verwijzing vanuit het consultatiebureau? Dan geldt voor u een vast gereduceerd tarief. Voor nadere informatie kunt contact opnemen met Kinder Opvang Kerkrade/Parkstad: 045-5426688. Vraag de vrijblijvende berekening aan!

Bij de peuteropvang KOK zijn er 3 soorten tarieven:

1. Tarief doelgroepkinderen is in 2019 € 12,82 per maand (2018: € 12,32). Dit bedrag wordt 11 maanden in rekening gebracht.

2. Tarief voor kinderen met recht op kinderopvangtoeslag  is in 2019 € 8,22 bruto per uur (2018: € 7,90) NB: het jaarbedrag wordt over 12 maanden in rekening gebracht;

3. Tarief voor de overige kinderen (zie onderstaand). Dit bedrag wordt 11 maanden in rekening gebracht.Gezamenlijk belastbaar maandinkomen     Maandtarieven 2019 €
0 - 1.271     15,40
1.271 - 1.971     30,81
1.971 - 2.361     53,96
2.361 - 2.741     69,10
2.741 - 3.421     100,43
3.421 - 4.161     123,31
> 4.161     169,73

*   Uitgangspunt voor het tabelinkomen is het belastbaar inkomen van beide ouders/verzorgers. Het tabelinkomen wordt vastgesteld op basis van de volgende onderdelen van het salaris (gemiddelde van 3 recente loonstroken): brutoloon, overuren en toeslagen, en andere belaste inkomsten(o.a. werkgeversdeel ziekenfondspremie), verminderd met de betaalde premies voor WW, WAO en pensioen. Bovendien wordt er een opslag van 8 % gehanteerd i.v.m. de (opbouw van) vakantietoeslag. Wanneer alleen gegevens uit eerdere periodes beschikbaar zijn, wordt een opslagfactor gehanteerd.

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Kinder Opvang Kerkrade/Parkstad niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hier aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Kinder Opvang Kerkrade/Parkstad raadt u aan om, voordat u handelt op basis van de geboden informatie, deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijn de voorwaarden te vragen.