• darkblurbg
  • slidebg1

Kwaliteit

Kwaliteit in de kinderopvang
De kwaliteit die wij met onze opvang uw kind en u bieden, is voor ons het belangrijkste. U moet met een gerust gevoel naar uw werk of studie kunnen gaan. Weten dat uw kind in goede handen is.

Kwaliteit zit niet alleen in de goede medewerkers in de groep. Kwaliteit betekent ook locaties die voldoen aan de GGD eisen en waar speelgoed en meubilair staat dat voldoet aan de Europese normen en richtlijnen. En ja, kwaliteit betekent ook dat wij goed luisteren naar wat u wilt. En daarop inspelen zoveel als mogelijk.

Pedagogisch beleid
Kinder Opvang Kerkrade/Parkstad werkt volgens een pedagogisch beleidsplan. U kunt deze hier inzien.

Goede medewerkers
En we willen ook kwaliteit uitdragen naar onze medewerkers. Zij moeten zich prettig voelen bij Kinder Opvang Kerkrade/Parkstad. We willen een goede werkgever zijn. En andersom willen wij goede medewerkers die weten wat uw kind nodig heeft en dat biedt. Goede medewerkers zijn mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het Europees Sociaal Fonds.

HKZ gecertificeerd
Kinder Opvang Kerkrade/Parkstad is HKZ gecertificeerd. Dat is prettig, zo weten we dat iedereen op eenzelfde wijze en volgens dezelfde richtlijnen werkt. Dit wordt ieder jaar getoetst door interne audits die plaatsvinden op de locaties.

GGD
Alle locaties worden in opdracht van de gemeente Kerkrade jaarlijks geïnspecteerd door de GGD op alle eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen.
Klik hier voor de inspectierapporten

Uw mening is belangrijk
U als ouder wordt ook gevraagd naar uw mening over onze kwaliteit in het klanttevredenheidsonderzoek. Dit doen we ook bij onze medewerkers. Zo kunnen we continu bijsturen waar nodig en onze kwaliteit blijvend optimaliseren! Elke locatie heeft een oudercommissie met adviesrecht in het beleid van Kinder Opvang Kerkrade/Parkstad.

Toch een klacht?
Mocht u een klacht hebben, dan is het prettig dat u dat direct met ons opneemt. Wellicht kunnen we het direct voor u oplossen via de klachtenbehandeling klanten, U kunt deze hier inzien.

Mocht u er toch niet uitkomen met ons, dan kunt u zich altijd richten tot de onafhankelijke geschillencommissie: https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/