• darkblurbg
  • slidebg1

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Kinder Opvang Kerkrade/Parkstad raadt u aan om, voordat u handelt op basis van de geboden informatie, deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.

Copyright 2014
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze. Voor een legale afhandeling hiervan is schriftelijke toestemming vooraf van Kinder Opvang Kerkrade/Parkstad noodzakelijk!